Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, alături de Consiliul Județean Constanța, organizat un eveniment de lansare a trei proiecte extrem de importante pentru județul nostru. 

Potrivit lui Petre Dinică, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cele trei proiecte – „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul“, „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont“ și „Sprijin pentru o Viață Normală“ – au o valoare totală de aproximativ 14 milioane lei.

„Contractele de finanțare au fost depuse de DGASPC Constanța cu susținerea Consiliului Județean Constanța. Fondurile au fost accesate prin Programul Operațional Regional și Programul de Interes Național. Cele trei proiecte se înscriu în strategiile naționale privind dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a copiilor, tinerilor și persoanelor din sistemul de asistență socială și protecția copilului în societate, prin continuarea procesului de dezinstituționalizare și tranziția către comunitate“, potrivit lui Petre Dinică.

 Descrierea proiectelor:

„Închiderea Centrului de Plasament Delfinul“

Obiective: 

1.1: Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în orașul Murfatlar, str. Ion Creangă, nr.27, județul Constanța, aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”                           

 1.2: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe str. Pandurului, Nr.120, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi aferent proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”. Perioada de implementare, conform contractului, este de 37 de luni iar perioada de implementare propriu-zisă este de 8 luni. Finanțare: 4.509.883,09 lei

Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont

Obiective: 

1.1: Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P, județul Constanța, aferent proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”                                                                                               

1.2: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79J, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” și din comunitate.                                      

1.3: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în str. Horia Agarici , nr.5, județul Constanța în vederea deschidereii unui Centru de Zi de Recuperare destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” și din comunitate (durata de impementare 18 luni). Finanțare: 5.652.727,51 lei

 Sprijin pentru o viață normală

Finanțare: Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate

Obiective:

1.1: Construirea a patru locuințe protejate în localitatea Băneasa, comuna Băneasa, județul Constanța a câte 10 locuri/per locuință

1.2: Modernizarea/reabilitarea/dotarea imobilului din localitatea Băneasa, comuna Băneasa, Județul Constanța în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuințe Protejate și din comunitate. Finanțare:3.533.186 lei.

Ionuț ZAGONEANU