Primăria Constanța încasează o nouă lovitură! După anularea în primă instanță a Regulamentului privind locurile de parcare și suspendarea Regulamentului privind accesul în zona peninsulară, azi Curtea de Apel Constanța a anulat definitiv două hotărâri date de Consiliu Local Municipal cu privire la Parcul de Miniaturi din parcul Tăbăcărie.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă.

Povestea din sala de judecată

Pe data de 3 iulie 2018, Tribunalul Constanța, la solicitarea Asociaţiei „Constanţa Altfel“, a anulat HCLM nr. 334/12.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage-Miniature Park” în faza documentaţie tehnico-economică (Studiu de fezabilitate, documentaţie pentru obţinerea avizelor).

De asemenea, instanța a anulat și HCLM nr. 335/12.10.2017 privind aprobarea plăţii contribuţiei ce îi revine municipiului Constanţa din costurile eligibile aferente proiectului “Joint Romanian -Bulgarian Cultural and Historical heritage Miniature Park”.

Decizia Tribunalului Constanța a fost atacată de Primăria Constanța, la Curtea de Apel Constanța, instanță care azi a menținut decizia primei instanțe.

În motivarea Tribunalului Constanța se arată, printre altele, conform rolii.ro, că „din înscrisurile depuse la dosar (Memoriul tehnic de arhitectură-faza Studiu de fezabilitate, anexat HCL nr. 334/12.10.2017 ), instanța reține că parcul va fi împrejmuit, aspect recunoscut de pârât (nr. Consiliul Local al Municipiului Constanţa) în chiar cuprinsul întâmpinării“.

„Instanța nu va reține apărarea pârâtului (nr. Consiliul Local al Municipiului Constanţa) cu privire la faptul că parcul va avea împrejmuire din gard viu, câtă vreme din același memoriu de arhitectură, instanța reține că proiectul cuprinde edificarea unei case de bilete care va funcționa  într-un anumit interval orar, situație în care , în afara programului stabilit, nimeni nu va putea pătrunde în parcul de miniaturi, care va fi supravegheat de camere video și va beneficia de pază umană. Limitarea accesului la un anumit interval orar reprezintă o încălcare a dispozițiilor art. 2 și 3 din Legea nr. 24/2007 (care garantează cetățenilor accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică)“, potrivit motivării.

„Îngrădirea unei porțiuni din parc, chiar și cu gard viu, cu consecința permiterii accesului doar într-un anumit interval orar este de natură a limita accesul liber și neli mitat la spațiul verde. În ceea ce privește critica reclamantei cu privire la durata de 10 ani, cu posibilitate de prelungire a proiectului Joint Romanian-Bulgarian  Cultural and  Historical Heritage Miniature Park, instanța reține că potrivit art. 4 lit. i) din Legea nr.24/2007, parc expozițional – spațiu verde special amenajat destinat informării publicului și promovării unor evenimente ; evenimentul, prin natura sa, are o durată foarte scurtă, fiind o întâmplare instantanee, iar durata de 10 ani a proiectului contravine dispozițiilor legale cu privire la perioada pentru care poate fi amenajat un parc expozițional întru-un spațiu verde. În ceea ce privește motive le cu privire la „legalitatea oportunității” celor două hotărâri, instanța reține că, așa cum a statuat deja Înalta Curte în jurisprudența sa în această materie, oportunitatea exprimă un element al legalității ce derivă din capacitatea pe care o are autoritatea administrativă emitentă, de a alege dintre mai multe soluții posibile, pe cea care corespunde cel mai bine interesului public care trebuie ocrotit, ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnă că un act administrativ emis trebuie să satisfacă atât rigorile legii cât și o nevoie socială determinată“, se mai menționează în motivarea deciziei.

Nagistrații continuă afirmând că „oportunitatea este ea însăși o condiție de legalitate, fără de care nu putem vorbi de valabilitatea unui act administrativ și ea se regăsește chiar în puterea de care dispune administrația de a aprecia între mai multe soluții pentru a se ajunge la scopul stabilit de legiuitor“.

Astfel, instanța a înlăturat apărările pârâtului cu privire la faptul că implementarea proiectului are un efect pozitiv asupra biodiversității și a ecosistemului, prin amenajarea de spații verzi prin plantarea de arbori, arbuști, flori și gazon, câtă vreme acestea pot fi realizate și în afara proiectului.

Pe cale de consecință, instanța reține că HCLM nr. 334/12.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage-Miniature Park” în faza documentație tehnico-economică (Studiu de fezabilitate, documentație pentru obținerea avizelor) și HCLM nr. 335/12.10.2017 privind aprobarea plății contribuției ce îi revine municipiului Constanța din costurile eligibile aferente proiectului “Joint Romanian -Bulgarian Cultural and Historical heritage Miniature Park” au fost emisă cu „încălcarea dispozițiilor legale mai sus arătate , prin act ele administrativ e criticat de reclamant ă , autoritatea locală restrângând în mod nelegal și nepermis, spațiile verzi din municipiul Constanța“.

„Dând eficiență juridică celor expuse, instanța va admite cerere a si va dispune anularea HCLM nr. 334/12.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage-Miniature Park” în faza documentație tehnico-economică (Studiu de fezabilitate, document ație pentru obținerea avizelor) și HCLM nr. 335/12.10.2017 privind aprobarea plății contribuției ce îi revine municipiului Constanța din costurile eligibile aferente proiectului “Joint Romanian -Bulgarian Cultural and Historical heritage Miniature Park, au conchis magistrații.

Foto: Decebal Făgădău, edilul municipiului Constanța.

Ionuț ZAGONEANU