Curtea de Apel Cluj a admis acțiunea formulată de fost cadru militar încadrat cu gradul de colonel în Direcția Județeană de Informații Cluj.

Pe cale de consecință, judecătorii au constatat că fostul cadru militar este îndreptăţit la acordarea ajutorului în cuantum de 15 solde ale funcţiei de bază cuvenit la trecererea în rezervă pentru o vechime efectivă ca militar de peste 25 ani, în condiţiile art.20.alin.2 Anexa VII a Legii nr. 284/2010 după încetarea suspendării exerciţiului dreptului.

Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul în contradictoriu cu pârâtul Serviciul Român de Informatii a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligare a SRI la plata în favoarea sa a ajutorului în cuantum egal cu 15 solde ale funcției de bază cuvenit la trecerea în rezervă pentru o vechime efectivă ca militar de peste 25 de ani, în condițiile prevăzute de disp.art.20 alin. 2 Anexa VII din legea nr.284/2010.

Mai mult, fostul cadru militar încadrat cu gradul de colonel în Direcția Judeteana de Informatii Cluj a solicitat obligarea SRI la plata în favoarea sa a dobanzii legale calculate la suma sus mentionata, începand cu data de 01.07.2017 ( data intrarii in vigoare a legii nr. 153/2017 privind salarizarea presonalului platit din fonduri publice) si pana la plata e fectiva si integrala a drepturilor reprezentand ajutor la trecerea in rezerva.

În motivare, în esență, se arată că reclamantul a fost cadru militar incadrat la UM (…) cu grad de colonel și a fost trecut în rezerva la data de (…).2014 în temeiul disp.art.85 lit.c din legea nr. 85/1995 privind statutul cadrelor militare

În replică, Serviciul Român de Informatii a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii. SRI a invocat excepția netimbrării cererii, iar pe fond a arătat în esență că ținând cont de efectele crizei financiare, legiuitorul a înteles sa aplice etapizat, prin legi speciale, dispozitiile Legii cadru nr. 284/2010.

De asemenea, Serviciul Român de Informatii a mai precizat că la data trecerii în rezerva a reclamantului erau în vigoare dispoziț iile din O.U.G. nr. 57/2015, astfel încât ajutorul la trecerea în rezerva reglementat de Legea-cadru nr. 284/2010 nu poate fi acordat.

De asemenea, SRI a mai specificat că „plata ajutorului la trecerea în rezervă, prevăzut de art. 20 din Secțiunea a 3-a din Anexa nr. VII, parte integrantă a Legii-cadru nr. 284/2010 a fost suspendat în mod succesiv de la executare prin dispozițiile art. 13 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din Legea nr. 283/2011, art. 2 din OUG nr. 84/2012, art. 10 din OUG nr. 103/2013, art. 9 din OUG nr. 83/2014, art. 11 din OUG nr. 57/20 15, art. 10 din O.U.G nr. 99/2016, modificată prin art.l alin.(3) din O.U.G. nr. 9/2017 și art. 11 din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene , publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 973 din 07 decembrie 2017“.

De asemenea, disp. alin. (1) al art. 11 din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal- bugetare prevede ca în anul 2016, dispoziițiile legate privind acordarea ajutoarelor sau, dupa „caz, a indemnizaliiior la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerva nu se aplica“.

„În continuare, potrivit art . 10 alin.(1) din O.U.G. nr. 99/2016 în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017, dispozitiile legate privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiiior la iesirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezerva nu se aplica. In prezent, OUG nr. 9/2017 art. 1 alin. (3) stipulează ca prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) si art. 6-11 din Ordonanta de urgenfi a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului p lcitit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, se aplica in mod corespunzator și în perioada martie-31 decembrie 2017“, se mai arată în apărarea SRI.

După deliberări, Curtea de Apel Cluj a admis acțiunea formulată fostul cadru militar și au constatat că acesta este îndreptăţit la acordarea ajutorului în cuantum de 15 solde ale funcţiei de bază cuvenit la trecererea în rezervă pentru o vechime efectivă ca militar de peste 25 ani, în condiţiile art.20.alin.2 Anexa VII a Legii nr. 284/2010 după încetarea suspendării exerciţiului dreptului.

Decizia este definitivă.

Ionuț ZAGONEANU

Sursa text: rolii.ro

Sursa foto: SRI